fredag 13 januari 2017

Dagis i parlamentetDen här visan framfördes vid riksdagsgruppens vårfest 1995. Texten  syftar på talman Birgitta Dahls  initiativ att inrätta ett dagis i riksdagshuset. I sin bok  berättar hon om ambitionen att underlätta för ledamöterna att kombinera uppdraget med att vara småbarnsförälder.
"Reformen" blev uppmärksammad och gav upphov till en del diskussion. Som framgår fanns det synpunkter också hos oss...

Kören vid dessa årliga spektakel växlade något  men om jag minns rätt bestod den vid det här tillfället av Evorna Erikson och Flyborg och KG Biörsmark. Dessa ska däremot inte lastas för texten, den bär jag det fulla ansvaret för.
Också kompet varierade år från år och jag är osäker på vem som satt vid pianot vid just det här spektaklet. Kan det ha varit Carl-Johan Wilson, eller möjligen Håkan Jonsson? Karin som nämns i texten är kollegan Pilsäter.


Här leks väl för fa n tillräckligt ändå!
Mel.: Elektricitetsvisan. Hasse&Tage

Nu har det hänt i vårt parlament
att vi fått dagis i huset
så att föräldrarna permanent
kan hålla reda på "buset."
"Kompensation!", kräver vi som har
passerat 50-årsgränsen
och inte längre har småbarn kvar
OCH SAMMA ÄR DET MED POTENSEN!

Refräng:
Nej, varför ett sån't förskräckligt hallå
 här leks väl för fa'n tillräckligt ändå
 i kammaren finns ett tjog - eller två
 som knappt är torra bakom örat.

"Förbannat gnäll!", nu blir Karin tvär.
"nu tycker jag ni ska sluta!
Är det garage eller luftgevär
är det ej tal om att pruta!"
"Men är man skotträdd och aldrig satt
sin fot i riksdagsgaraget
då borde man få nå'n slags rabatt
OCH KRAFTIG HÖJNING UTAV GAGET!

Refr.: Nej, varför....

Eländet invigs med stort hallå
och åttiotre journalister,
med barnen vettskrämda - bägge två!
och föreståndaren bister.
"Det är en oerhört stor reform,"
sa' Dahl, "går ej att va' utan!
Uppmärksamheten är helt enorm
OCH JAG FÅR SYNAS UTI RUTAN!"

Refr.: Nej, varför....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar