måndag 19 december 2016

KÅVE:s semester i Falkenberg 1929. Del 3

Vest-Svenska Dagbladet 7/9 1929


Går en ny stjärna bland sommarstäder upp över Falkenberg?  Del 3.

”Falkenberg har sina välordnade promenader vid Å-brons stränder, ett skönhetsplus av största värde.”

Så beskriver sign. KÅVE sina intryck från en semester 1929.  Idag, mer än åttio år senare, verkar det som om också ”dom som bestämmer” äntligen har insett vilken tillgång promenaderna är för såväl falkenbergare som turister. Nu är det bara att hoppas att den påbörjade och nödvändiga upprustningen fortsätter!

KÅVE fortsätter. ”Den vackraste och även äldsta är den som från förra tullbron leder utmed åstranden upp mot norr. Doktorspromenaden har den kallats till minne efter den man som med den hugnesamma naturens tillhjälp skapat denna vackra, säregna vandringsstig. Ehrengranat var ifrågandevarande doktors namn och hans grav finnes på Nya Kyrkogården. "Läkaren och människovännen" står det på hans osedvanligt vackra minnessten. Vackrare gravsten kunde han knappast fått.

I denna såväl som övriga av stadens promenader och parker finnes en ovanligt stor rikedom av nätta och bekväma trädgårdssoffor utplanterade. Med bokstäverna S.V. har de flesta sina ryggstöd märkta.”

En servitris vid Ätranstugan berättar för KÅVE att det står för en förening som heter ”Småfåglarnas Vänner” och han skriver.

”Det hela verkar i förstone inte lite roande. En förening för småfåglarnas bästa som sätter ut trädgårdssoffor! Senare får vi veta att ifrågavarande förening består av ett stort antal samhällsbor. Genom årsavgifter och fester har man erhållit en så betydlig kassa att man ej blott satt ut bänkar i promenaderna utan även planterat alléer, den till Skrea strand exempelvis, samt anlagt den välordnade parken ”Furet”. Heder åt sådana fågelvänner som även tänka på trevnaden och bekvämligheten för det obevingade och kroppsligen så jordbundna släktet homo sapiens. Synd bara att så få tycks njuta av den ro och vila som härigenom står till buds. Promenaderna äro ofta folktomma, men på de dammiga vägarna ovanför jagar folket med hetsande fart framåt i motordräkt.”

I näst avsnitt ger KÅVE sin syn på bland annat laxfisket.

”Laxfisket tillhör staden och är mycket givande. Här fångas enligt uppgift det allra mesta av den fisk som i handeln går under namnet av HalmstadlaxInga kommentarer:

Skicka en kommentar