onsdag 14 december 2016

Går en ny stjärna bland sommarstäder upp över Falkenberg?”En sommargäst har väl ofta en badkappa eller ett badlakan under armen när han går och kommer. Men på det kännemärket kan man ej särskilja honom från de infödda samhällsborna. Ty även dessa badar ibland. Nej sommargästerna känns igen på något helt annat Där den infödde av gammal vana går likgiltigt sin gata fram blickar sommargästerna i egenskap av främlingar mera intresserat och även kritiskt. De söka bilda sig en föreställning om det samhällets skick och art vartill de kommit.”

Så inleder signaturen KÅVE sin skildring av en semester i Falkenberg sommaren 1929. I en lång artikel i VEST-SVENSKA DAGBLADET motiverar han varför han tycker att ”Falkenberg har stora förutsättningar att bli en sommarstad av rang.”

Vid ett par tillfällen i somras försökte jag tillämpa KÅVE:s metod att skilja mellan gäster och infödda, dock utan framgång. Nästa sommar tänker jag därför prova hans alternativa sätt att identifiera främlingarna:

”En del av sommargästerna ser med få ord ut som om de vore spekulanter på stan och vid lägligt tillfälle tänkte köpa den. Men det finnes även viktigpettrar med ansiktsmin som om de redan hade tillägnat sig hela samhället och nu vore ute för att se vad de fått för pengarna.”

Även om det finns en och annan inom servicenäringen som säger sig träffa på sommargäster av den här sorten också idag så måste dessa ändå tillhöra undantagen som bekräftar regeln - att våra gäster är trevliga och välkomna.

KÅVE övergår sedan till att beskriva trafiken i centrum.

”Samhället har genomgångstrafik och vid middagstiden jagar motorfordonen varandra tätt. Mitt i staden stöta vägarna från Halmstad och Varberg samman. Där är trafikens brännpunkt och där dirigerar en vitbehandskad polis den mer eller mindre rikliga fordonsströmmen.”

I min nästa blogg fortsätter KÅVE:s berättelse, då bland annat om promenaderna längs Ätran, stränderna, fisket och hamnen.

Vi kan idag, mer än åttio år senare, konstatera att han hade rätt – Falkenberg blev ”en sommarstad av rang!”

(I en serie bloggar från januari i år berättar jag om en infödd falkenbergares intryck från samma tid. Se bloggarkivet i spalten till höger.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar