söndag 14 oktober 2018

Regeringbildning contra krissamverkan,


Dagens regeringsbildning jämförd med ekonomikrisen 1992.
I en tankeväckande debattartikel i DN 4/10 pekar Olle Wästberg på likheter i uppgörelserna mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna under den ekonomiska krisen 1992 och dagens regeringsförhandlingar. Olle spelade en central roll som statssekreterare i Finansdepartementet.

När jag tänker tillbaka på det här dramatiska skeendet gör jag det mera utifrån diskussionen i Folkpartiets riksdagsgrupp, styrelse och partiledning. Den var stundtals rätt dramatisk den också.
Under våren handlade den interna diskussionen om storleken på sparpaketen och i vilken utsträckning den borde ställas mot skattehöjningar. Det fanns motsättningar som skulle kunna symboliseras av å ena sidan folkpartiets ansvar för finansdepartementet och landets finanser och, å andra sidan, partiets ledning av socialdepartementet med ansvar för viktiga välfärdsområden. Motsättningarna ska inte överdrivas men diskussion var onekligen stundtals rätt irriterad.
Anne Wibble och finansdepartementet varnade tidigt för en budgetutveckling som skulle komma att kräva omfattande besparingar. Bengt Westerberg befarade oacceptabla försämringar i välfärden och ifrågasatte också om det överhuvudtaget var möjligt att klara för en minoritetsregering.

Då som nu fanns det ett högerpopulistiskt parti i riksdagen och för Folkpartiet var det otänkbart att genomföra åtgärderna med hjälp av Ny Demokrati. Samma kompromisslösa inställning måste vi, menar jag, ha när det gäller Sverigedemokraterna.
”Vårens ljus i tunneln har någon jävel varit och släckt” uttryckte Olle Wästberg situationen på ett partiledningsmöte på sensommaren 1992. Bengts krav på kontakter med Ingvar Carlsson accepterades nu, om än motvilligt, av övriga regeringspartier. Mest kritiska var några av Bildts närmaste medarbetare, ytterligare en likhet med dagens situation, Nu är det inflytelserika moderata kommunalpolitiker som har den rollen.

Olle ger i DN-artikeln, som jag uppfattar det, en förhållandevis positiv bild av socialdemokraternas agerande i förhandlingarna. Min minnesbild av den inblick riksdagsgruppen och partistyrelsen fick i skeendet var att sossarna åtminstone i början var minst sagt motsträviga och att det från det hållet inte kom några konstruktiva förslag alls. Man presenterade ingen alternativ strategi och det var svårt att överhuvudtaget få några reaktioner.

Jämförelsen med dagens situation haltar naturligtvis något. 1992 handlade det om en ytterst besvärlig ekonomisk situation, 2018 om svårigheten att få till en regering.
 Inför regeringsbildningen 1991 deklarerade Ingvar Carlsson direkt efter valet att ”vi kommer inte att sätta oss i en regering som inte leds av en socialdemokrat.”  Alltså ännu en likhet med dagens situation. Men när det då blev skarpt läge insåg Ingvar Carlsson att det krävdes en överenskommelse för att lösa krisen. Då hade Socialdemokraterna gjort ett dåligt val men ändå fått ca tio procent fler röster än man fick i årets val!


Mot bakgrund av Löfvens sätt att villkora samarbete med ”att vi kommer aldrig att bli stödparti till en borgerlig regering” kan man undra om ens en situation motsvarande den 1992 hade räckt för att minska sossarnas självtillräcklighet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar