fredag 4 december 2015

Vad är det som stör mig i namnbytet?
Varför känner jag inte entusiasm inför vårt namnbyte? Jag borde göra det. Jag var starkt för att lägga till ”liberalerna” när det beslutet togs 1990 och jag tycker egentligen inte att namnet ”Folkpartiet” har något berättigande idag.
Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som stör mig. Kanske har det med tajmingen att göra, främst att bytet till Liberalerna sammanfaller i tid med att Sverige nu ändrar flyktingpolitiken i starkt restriktiv riktning med bland annat omfattande inskränkningar i asylrätten. Min något diffusa koppling mellan namnbytet och flyktingfrågan skulle i så fall vara att första delen av vårt tidigare namn mera förknippas med social-liberalismen och att dess roll riskerar att uppfattas som mindre viktig när namnet Folkpartiet försvinner. Och med socialliberalismen som utgångspunkt är det svårt att rättfärdiga de åtgärder som nu vidtas. Kanske är det denna tankebana som stör mig, att namnbytet i den här frågan skulle uppfattas som en väg bort från solidaritet med människor som söker en tillflykt utan krig och förtryck.
Att tidpunkten för vårt namnbyte också sammanfaller med att ”gammelmoderaterna” gör comeback medverkar också till att jag inte känner mig helt tillfreds med beslutet. Med samma risk för tolkning av namnbytet som ovan kan det uppfattas som om vi går åt samma håll.
Jag har ytterligare ett skäl att känna denna tveksamhet till namnändringen. Jag utgår fortfarande från risken att vårt förkortade namn skulle kunna uppfattas som en nedtoning av socialliberalismen. Det är med den djupare innebörden av begreppet socialliberalism som vi bäst motverkar den främlingsfientlighet och det förakt för ett öppet och tolerant samhälle som Sverigedemokraterna står för.
Ett tydligt socialliberalt agerande, inte minst i flyktingfrågan, kommer att skingra mina tvivel på namnbytet. Kanske krävs det att vi bildligt talat ”reser oss från soffan och lämnar lokalen”. På känt manér från förr.
Förmodligen har det bedömts som opraktiskt att ändra till ”Socialliberalerna”. Så mycket viktigare då att visa att det är det vi är!


1 kommentar:

  1. Bra sagt! Tror inte det går att betona nog hur viktigt det faktiskt är med socialliberalismen som förhållningssätt och som grund för vårt agerande även om det i dagsläget känns opraktiskt, dock inte lika opraktiskt som att behålla "Folkpartiet". Ännu en gång, bra sagt Christer!

    SvaraRadera