tisdag 5 januari 2016

En skrämmande syn på flyktingar.”Jag förstår inte riktigt hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla som genomlever den” skriver författaren Theodor Kallifatides.
Den meningen skulle kunna räcka som replik på Bengt Åke Salsgårds insändare där denne betraktar flyktingarna enbart ”som en stor försörjningsbörda för Sverige.”  Att de som nu hoppas på en ny tillvaro i Sverige kommer att tillföra vårt land yrkeskunnande, kulturupplevelser, entreprenörskap och arbetskraft, inte minst på de områden där vi snart kommer att ha stora brister, ingår inte i Salsgårds begränsade verklighetsbild. Att lova permanent uppehållstillstånd innebär tvärtom att de får ”en evig försörjning”, slår han fast.

Men Salsgård nöjer sig inte med det. Från sin trygga tillvaro i ett av världens rikaste länder tillrättavisar han grötmyndigt dem som tvingas fly från krig och förtryck. ”Man slåss för sitt land och flyr inte till ett främmande land”, skriver han.

Vi har i flera avseenden misslyckats med integrationen. Insatser för utbildning, jobb och boende går för sakta eller blir fel. Stelbenta regler hindrar. För detta ska politiker och myndigheter kritiseras. Men detta är inget bärande inslag i Salsgårds argumentering. Den handlar istället om att vi har tagit emot alldeles för många, att gränsen är nådd. Sverige, ett av Europas mest glesbefolkade länder, är fullt, hävdar han. ”Vi måste värna om Sverige och svenskarna”.

Salsgård avslutar med att låta oss ta del av hans uppfattning om riksdagsledamöter. Alltför många är ”lomhörda/orealister/saknar fantasi och/eller är toppstyrda”, skriver han. En populism som säkert kan inbringa en och annan poäng. Men jag tvivlar på att någon av våra folkvalda är beredd att kasta in handduken med hänvisning till Salsgårds betygsättning. Däremot är jag övertygad om att nästan alla skulle reagera starkt negativt på uppfattningen att flyktingar som får uppehållstillstånd blir en belastning som kommer att kräva ”evig försörjning”.  Alla utom de 49 ledamöter som med samma argument som Beng Åke Salsgård ihärdigt motarbetar en generös flyktingpolitik.

Christer Eirefelt (L)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar