lördag 9 januari 2016

Promenad genom Falkenberg omkring 1920. Del 1 Med hjälp av Ingeborg Hellbergs "En promenad genom Falkenberg omkring 1920" kommer jag att i några bloggar berätta om vilka affärer och verksamheter som fanns där och om människor och händelser knutna till dem. Det är naturligtvis mest av intresse för er med falkenbergsanknytning men kanske kan livet i en småstad i början av förra seklet intressera också andra...


Fastigheterna vid Storgatan sträckte sig ofta upp till Nygatan, skriver Ingeborg Hellberg. Överst fanns trädgårdar och de skyddades ofta av höga plank mot Nygatan. Vi börjar nere vid Hindströms. Därintill låg Falkenbergs första bensinstation. Sedan kom ”Bockskäggs” trädgård (bör vara ungefär där Kronan ligger idag, min anm.) och inne i denna låg Privathotellet som ägdes av en herr Johansson som hade ett spetsigt hakskägg, därav namnet ”Bockskägg”. Han var en snäll man som lät folk som bodde på Sandgatan och Kullen gå igenom hans trädgård för att ta en genväg till Storgatan (på 20-talet var det den som var den helt dominerande affärsgatan, min anm.) Nästa plank på Nygatan hörde till Borgmästargården. Så kom spruthuset och så är vi uppe vid torget. Vi går förbi Rådhusets baksida, Rörbäcks magasin och så kommer vi till planken vid Lundahls och Gustav Hallbergs gårdar. Nu passerar vi Apoteksgatan.  Så blir det plank igen. De hörde till Apoteket, Harry Hallbergs, Lindegrens och Månssons. Nu har vi hunnit till Fabriksgatan. Den gatan gick i folkmun under namnet ”Kältringagatan”. (Så här långt har alltså promenaden gått på Nygatans högra sida, från Sandgatan till Fabriksgatan. Husen och gårdarna kommer att gå lättare att placera när de senare beskrivs sedda från Storgatan, min anm.)
Vi går ner till hörnet Nygatan-Sandgatan igen för att gå på vänstra sidan, fortsätter Ingeborg sin berättelse. Först en obebyggd tomt, sedan Ernst Anderssons hus. Där fanns Hulda Petterssons Möbelaffär. Hulda hade av falkenbergarna fåt namnet ”Fröken Villervalla” antagligen för oredan i affären. I samma hus fanns Johan Hallbergs skoaffär. På andra våningen hade skräddare Anholt sin verkstad och i källaren fanns ett bageri. Vi fortsätter förbi en trädgård som hörde till Helfrid Elsner. Hon var fotograf med ateljé. Sedan kom en hög hagtornshäck och i trädgården låg veterinär Brocks villa. Nu kommer vi till en öppen plats och i bredd med Brocks villa låg Bergfeldts garnaffär.
Nu är Ingeborg Hellberg framme vid Torggatan och hon fortsätter sin promenad in på den, förbi bland annat Malmgrens, Kafé Göta och fram till Folkskolan. Men det återkommer jag till i senare inlägg.

1 kommentar: