onsdag 13 januari 2016

Promenad genom Falkenberg omkring 1920 - del 4
 Med hjälp av Ingeborg Hellbergs "En promenad genom Falkenberg omkring 1920" kommer jag att i några bloggar berätta om vilka affärer och verksamheter som fanns där och om människor och händelser knutna till dem. Det är naturligtvis mest av intresse för er med falkenbergsanknytning men kanske kan livet i en småstad i början av förra seklet intressera också andra...

I det här avsnittet (4) går Ingeborg Hellberg längs Torggatan och vänder sedan upp mot  Nygatans övre del. Vi går Nygatan upp och närmar oss Torggatan. I trädgården bakom en hög hagtornshäck låg veterinär Brocks villa. ( se Hans-Arnes bild utlagd häromdagen, min anm.) Nu kommer vi till en öppen plats och i bredd med Brocks villa låg Bergfeldts garnaffär. Nu är vi framme vid Torggatan och tar oss en promenad på den. Efter Bergfeldts affär hade veterinär Brock ett litet ”djursjukhus”. Sedan Malmgrens fina fastighet där han hade sin möbelaffär. I övre våningen hade fröken Signe André fotografiateljé. Så kom det stora vinkelhuset av trä där fanns Specerimagasinet och Kafé Göta. 
Går vi över Holgersgatan kommer vi till Reinholdssons bageri (nu Burger King, min anm.)  och sedan det s.k. Ordenshuset där Stora Biografen var inrymd. Ner mot Holgersgatan låg Folkets Hus och Frälsningsarmén. Vi fortsätter Torggatan och kommer till Elmgrens toffelmakeri. Så är vi framme vid Folkskolan som numera kallas Möllevägsskolan. Vid denna tid fanns ingen gymnastiksal där.
Vi går ner mot torget på den norra sidan av gatan. Vi går förbi sotare Sjöbergs hus och två obebyggda tomter. Holgersgatan var liksom Sandgatan kantad av höga träd. När vi kommer över Holgersgatan fanns då ett ganska nybyggt hus. Det ägdes av Sofia Johansson, innehavare av affären ”Gästgivaren” på Storgatan. Det huset brukade kallas ”Sofiahemmet.” Sedan kom en obebyggd tomt där sedermera Bigge Johansson byggde upp sitt stora affärskomplex. ( som senare övertogs av EPA. Därefter ersatt av huset med bl.a. Intersport, min anm.)

Nu ska vi gå upp för Nygatan på vänstra sidan. Då kommer vi först till Tjäderbergs Garn och Vävnadshandel.( När ägarinnan Anna Tjäderberg dog 1961 hade hon donerat stora summor till samhället bl.a. till att bekosta skulpturen på Rådhustorget, min anm.) I det huset fanns också Maria Johanssons tjänstebyrå och ”Sockerhjärtats matservering.” Så kom en öppen plats och vid den Andréns Speceriaffär. I det huset fanns också ett plåtslageri och jag tror ett kafé på andra våningen. ( Det verkar inte ha saknats möjligheter att få en fika på den tiden heller, min anm.)
Nu är vi framme vid marknadsplatsen. Marknaderna borde få ha sitt eget kapitel.
( Och så får det bli. Jag återkommer alltså till det avsnittet i Ingeborg Hellbergs berättelse.)

Vi vandrar vidare uppför Nygatan och kommer till Köttbesiktningsbyrån och sedan är vi uppe vid Fabriksgatan igen. Bakom Köttbesiktningsbyrån fanns Rydbergs repslagarbana. Det var roligt att se hur repen blev till, berättar Ingeborg. Vid Fabriksgatan låg Nilssons trädgård dit man gick för att köpa frö på våren. Vid den gatan låg också Tensa Olssons stryk- och tvättinrättning, Rosells skomakeri och Emil Lundgrens Måleriverkstad. ( längre ner mot Storgatan, min anm.) Vid Fabriksgatan låg också det stora garveriet med fabrik på ena sidan av gatan och kontorsbyggnaden på den andra. Mellan dessa byggnader fanns en förbindelseled över gatan (driften vid garveriet, Dan Lundgrens läderfabrik, hade startats där 1900 och byggnaden skadades svårt av brand 1914 och sedan igen 1956. Nu Falkenbergs gymnasium, min anm.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar