lördag 16 januari 2016

Ett mer nationalistiskt Sverige är inte att värna om svenskarna.I sitt senaste debattinlägg är Bengt Åke Salsgård något mer försiktig i sin argumentering för en minskad invandring. Jag väljer att tolka det positivt och att han insett att uttalanden som att permanent uppehållstillstånd innebär ”en evig försörjning” är ett direkt hån mot alla de som idag och i framtiden berikar vårt land med sina arbetsinsatser, sin kreativitet och sin kultur.
Däremot backar inte Salsgård från ett annat uppseendeväckande uttalande. I sitt tidigare inlägg tillrättavisar han de flyktingar som söker sig hit. ”Man slåss för sitt land och flyr inte till ett främmande land” skrev han och på den punkten tycks han inte ha ändrat uppfattning. Alltså: stanna där ni är, antingen det är i områden där kriget, förföljelsen och svälten är ständigt närvarande eller i överfulla flyktingläger i närområdet under mycket svåra förhållanden.
Men den grundläggande skillnaden mellan Salsgårds och mig är nog ändå hur vi ser på politikernas uppgift. Salsgård upprepar att den är att ”värna om Sverige och svenskarna”. ”Motsatsen vore underligt och skrämmande”, tillägger han nu. Jag tycker tvärtom, det är när uppdraget begränsas till att slå vakt om svenskarnas intresse som det blir skrämmande. Jag är övertygad om att en mycket klar majoritet politiker ser sitt uppdrag som betydligt bredare än så. Att också arbeta för internationell solidaritet och alla människors lika värde är viktigt för de allra flesta. Att stå upp för den fria rörligheten, möjligheten att studera och bedriva handel utan hinder, att värna asylrätten.
Även om man skulle inskränka politikernas uppgift till att ta tillvara svenskarnas intresse blir Salsgårds utgångspunkt fel. Sverige är ett litet land. Åtskilliga av våra företag och arbetstillfällen är helt beroende av internationell handel. Vårt välstånd är förvisso en följd av generationer svenskars arbete men också av betydande influenser och arbetsinsatser utifrån. Människor som av olika anledningar flyttat till Sverige från när och fjärran har i många avseenden gjort skillnad.  Att verka för ett mer nationalistiskt Sverige med minskad invandring är därför inte att ”värna om Sverige och svenskarna”.
Christer Eirefelt (L)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar