lördag 21 februari 2015

Underlätta för företagarna att hitta hem!
Det fanns en tid då köpmannaföreningar, hantverksföreningar och andra småföretagarorganisationer dominerades av folkpartister. Det var snarare regel än undantag att man träffade på aktiva liberaler i ledningarna både på centralt och lokalt plan. Utan att ha tillgång till någon statistik misstänker jag att också i medlemskåren och bland partiets förtroendevalda var andelen småföretagare större då än idag.

Nostalgi? Ja, förmodligen. Och visst är näringslivets struktur annorlunda idag än på 1960- 70- och 80-talen. Framförallt har organisationernas verksamhetsformer förändrats. Det arbete som tidigare sköttes på ideell basis av företagarna själva sköts numera i stor utsträckning av tjänstemän. Dagens krav på den som äger ett mindre företag ger sällan utrymme för omfattande föreningsinsatser och därmed har också kopplingen till politiskt arbete minskat.

Jag tycker ändå inte att det räcker som förklaring till att Folkpartiet tycks ha tappat mark bland hantverkare, köpmän och andra småföretagare. Inte heller vårt program kan vara skälet, vi har ett bra näringspolitiskt program och utmärkta personer som saluför det. 

Det finns en svaghet, och den gäller inte bara fp och inte bara idag, nämligen att politiken inte förmår ta hänsyn till det faktum att företaget och företagarna hör ihop. Att bestämmelser som reglerar verksamheten i företaget påverkar också de människor som äger affären eller fabriken.
Bristande förståelse för småföretagandets villkor gäller tyvärr generellt, inte minst har det alltid kännetecknat socialdemokraternas näringspolitik. Man har inte insett att i det lilla företaget är det företagaren själv som är den viktigaste resursen.

Om jag har rätt, att företagarnas intresse för Folkpartiet har minskat, beror det i stället på att marknadsföringen av vårt program för företagande har hamnat på tok för långt ner på prioriteringslistan! Detta trots att bra förutsättningarna för att starta och utveckla företag är avgörande för att vi ska få resurser till det socialliberala samhälle vi eftersträvar. 

Folkpartiet har länge varit tongivande när det gäller bra villkor för privat företagande   i välfärdssektorn, Att vidga den fokuseringen till att gälla också småföretagare i andra branscher skulle räcka långt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar