fredag 16 januari 2015

Incident vid Wallenbergmonumentet i Budapest.
I oktober 1990 besökte jag Budapest tillsammans med dåvarande talmannen Thage G Petersson. Syftet var att informera oss om den pågående demokratiseringsprocessen. Vi träffade talmannen och presidenten men också utrikesministern och andra företrädare för regeringspartiet Demokratisk Forum.

Vid besöket inträffade en incident som upprörde talmannen som alltid var noga med protokoll och formaliteter. Vi skulle stanna vid Raul Wallenbergmonumentet på Szilagyi Erzébet-allén för att lägga ned en blomsterbukett vid statyn. Thage hade noga poängterat för ambassadpersonalen att det absolut inte fick vara en krans. När vi kom dit tillsammans med ambassadören, jag vill minnas att det var Sten Strömholm, stod en dam beredd med en, just det – jättestor krans. 
Talmannen blev förbannad och ville först fortsätta förbi platsen men en något skamsen Strömholm lyckades övertala Thage G Petersson att fullfölja programmet. TV och andra media fanns på plats och det skulle bli svårt att förklara varför ambassadbilen stannat till och genast kört vidare. Situationen löstes genom att kransen snabbt gömdes undan och ersattes med en lika snabbt införskaffad bukett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar