torsdag 8 januari 2015

Perus vänner - humanitär hjälpverksamhet i Inkas heliga dal.
Under en resa till Inkas heliga dal i Peru fasinerades Håkan Meyer av de människor han träffade där och av deras levnadsvillkor. Trots att befolkningen i byarna oftast lever under mycket små omständigheter möttes Håkan av stor gästvänlighet.  Efter att ha återvänt och skapat ytterligare kontakter tog han initiativet till stiftelsen Perus vänner. Stiftelsen driver nu en mycket jordnära och kostnadseffektiv hjälpverksamhet med orten Calca som utgångspunkt.

Håkan Meyer har bred tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Nu ägnar han mycket tid och ett stort engagemang åt stiftelsen.  Bidrag till verksamheten kommer från enskilda givare och företag men också från andra stiftelser som uppskattar arbetssättet med direkthjälp utan kostnader för mellanhänder. Ett nära samarbete med reseföretaget Peruspecialisten är ett viktigt inslag.

Basen för stiftelsens verksamhet är ONG AYNI Calca. ONG är en av stiftelsen registrerad icke-statlig organisation som verkar ideellt och som står under myndigheternas kontroll. Ordet AYNI kommer från inkaspråket och betyder hjälp-till-självhjälp, solidaritet och omsorg. Så fungerade relationerna under inkatiden inom familjen, stammen, regionen och samhället. AYNI speglar väl tanken med stiftelsens hjälpverksamhet.

Ett av projektet handlar om att tillhandahålla fri modersmålsundervisning för kvinnor. Arbetet sker på distans och med hjälp av läsplattor. En testomgång med åtta kvinnor från Calca har genomförts med mycket lyckat resultat och gruppen kommer nu att läsa nästa årskurs. Samtidigt startar ytterligare en grupp.

Bland övriga insatser av stiftelsen kan nämnas att utveckla biodlingsnäringen Arton utvalda småjordbrukare med förutsättning och intresse att satsa på biodling får tillgång till nytillverkade kupor och kringutrustning men också till utbildning och rådgivning.
Skoluniformer till fattiga barn och stipendier till ungdomar som på grund av höga terminsavgifter annars inte har möjlighet att studera vidare är andra exempel på jordnära projekt. En ”luftbro” med barnkläder från Sverige där skandinaviska peruresenärer tar med sig kläder och där mottagning och utlämning organiseras av stiftelsens kontakter på plats är mycket uppskattad.

Mer information finns  på stiftelsens hemsida där det också framgår hur man kan hjälpa till.

http://www.perusvanner.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar